โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ไทรอยด์ ข้อควรจำเพื่อรักษาต่อมไทรอยด์ อธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ก้อนไทรอยด์

ไทรอยด์ ตามข้อกำหนดทางเทคนิคไทรอยด์ หมายถึง กอที่มีโครง … Read more