โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ระดับโซเดียม การตรวจสอบระดับโซเดียมต่ำ หรือโซเดียมสูง อธิบายได้ ดังนี้

การตรวจสอบระดับโซเดียม

ระดับโซเดียม ในผู้ป่วยโรคระบบประสาท อาจทำให้เกิดอาการชั … Read more