โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ลัทธิขงจื้อ จากการโต้เถียงกันของสำนักร้อยความคิด

ลัทธิขงจื้อ ญี่ปุ่นได้ใช้วัฒนธรรมขงจื้อ ในประวัติศาสตร์ … Read more