โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อธิบายสาเหตุและอาการของภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็นน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป และเป็น … Read more