โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ไอศกรีม มีส่วนผสมของกรดไขมันชนิดใดอยู่บ้าง

ไอศกรีม หน้าร้อนกำลังจะหมดไป ในขณะที่อากาศยังไม่เย็น ทุกคนก็ยังเลือกที่จะทานไอศกรีมเพื่อคลายร้อน ซึ่งกลายเป็นตัวเลือกแรกของทุกคน ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ไอศกรีมขายดีจากแบรนด์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมอย่างมากเหตุผลก็คือ ใช้ไขมันที่ไม่ใช่นม มีกรดไขมันทรานส์ ส่วนของต่างประเทศใช้นมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก

เกิดอะไรขึ้นกับไอศกรีมที่ไม่ใช่นม แล้วมีกรดไขมันทรานส์จริงหรือไม่ วัตถุดิบหลักของไอศกรีมมีนม เนื่องจากสถานที่แรกในรายการส่วนผสมคือน้ำ ทุกคนคิดว่า ไอศกรีมส่วนใหญ่เป็นน้ำไม่ใช่นม วัตถุดิบหลักที่ผลิตในยุโรปคือ นม ซึ่งเป็นไอศกรีมจริงหรือเปล่า อันที่จริงสิ่งนี้ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของประเทศและภูมิภาคต่างกัน อย่างไรก็ตาม ไม่มีสองมาตรฐานเช่น น้ำและนม เพียงเพื่อว่า ข้อกำหนดมาตรฐานของประเทศต่างๆ รวมถึงภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกัน และจะมีความแตกต่างบางอย่างในการใช้ แม้ว่าสถานที่แรกในรายการส่วนผสมของไอศกรีมที่ขายทำจากน้ำ แต่ก็มีนมผงและเวย์ผงอยู่ เมื่อนำมาเทียบกันแล้ว

ซึ่งก็คือการใช้นมผงกับน้ำ เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำนมเดิม คุณค่าทางโภชนาการไม่ต่ำกว่านม มันคล้ายกับน้ำผลไม้ ตามข้อกำหนดน้ำและนมผงต้องระบุไว้แยกต่างหาก เมื่อใช้นมอย่างไรก็ตาม ในต่างประเทศ นมผงกับน้ำ สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นนมหรือนมคืนสภาพเป็นต้น อันที่จริงแล้ว 3.7 เปอร์เซ็นต์ของนมผง เนื่องจากไอศกรีมเป็นน้ำนมในอัตราส่วน 1 ส่วน 7

โดยปริมาณของนมที่เติมเข้าไปก็สามารถขึ้น โดยเป็นอันดับหนึ่งในรายการส่วนผสมได้ ซึ่งก็ไม่ต่างจากไอศกรีมต่างประเทศ เพียงเพราะว่าได้มาตรฐานจึงไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ เมื่อค้นหาบนอินเทอร์เน็ต จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถใช้ไขมันพืช ซึ่งทั้งหมดใช้น้ำมันมะพร้าว เพราะเป็นเพียงเรื่องของความแตกต่างของผลิตภัณฑ์

ไอศกรีม ที่ไม่ใช่นม มีการกล่าวบนอินเทอร์เน็ตว่า ไอศกรีมที่ไม่ใช่นมมีคุณภาพแย่ที่สุด โดยใช้น้ำมันพืชเติมไฮโดรเจน และมีไขมันทรานส์เป็นจำนวนมาก ไอศกรีมที่ไม่ใช้นมหมายความว่า วัตถุดิบมีไขมันที่ไม่ใช่นม ไขมันที่ไม่ใช่นมหมายถึง น้ำมันพืช ในขณะที่ไขมันนมหมายถึงครีม ไขมันที่ไม่ใช่นม ได้แก่ น้ำมันพืชทุกชนิดเช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันดอกเคมีเลีย น้ำมันวอลนัท น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วลิสง น้ำมันเรพซีดที่เรากินทุกวัน

ไอศกรีม

รวมถึงน้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว เช่นเดียวกับน้ำมันพืชที่เติมไฮโดรเจน ซึ่งทั้งหมดเป็นไขมันที่ไม่ใช่นม มีการแนะนำประเภทของไอศกรีม เนื่องจากไอศกรีมทำจากวัตถุดิบเช่น นมและครีม ตามมาตรฐานแห่งชาติที่แนะนำ เนื่องจากไอศกรีมสำหรับเครื่องดื่มแช่แข็ง ไอศกรีมสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีไขมันนม ไขมันครึ่งนม และไขมันที่ไม่ใช่นม

ไอศกรีมไขมันหมายถึง ไอศกรีมที่มีไขมันนมเป็นส่วนประกอบหลัก โดยมีเศษส่วนมวล 8 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งไม่มีไขมันที่ไม่ใช่นม ซึ่งหมายความว่า ส่วนประกอบไขมันทั้งหมดในไอศกรีมมาจากนม และไขมันนมมีสัดส่วนอย่างน้อย 8 เปอร์เซ็นต์ของไอศกรีมทั้งหมด หากปริมาณไขมันนมมากกว่า 2.2 เปอร์เซ็นต์ และในเวลาเดียวกันน้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ โดยแสดงว่า ไอศกรีมนี้เป็นไอศกรีมครึ่งครีม

หากปริมาณไขมันนมลดลงต่ำกว่า 2.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงว่าเป็นไอศกรีมที่ไม่ใช่นม ไขมันจากนมครบส่วน รวมถึงไขมันที่ไม่ใช่นม ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามกฎหมาย แต่ประเภทผลิตภัณฑ์ต่างกัน เป็นการยากที่จะบอกว่า ไขมันเต็มตัวนั้นดีที่สุด เพราะท้ายที่สุดแล้ว การเพิ่มน้ำหนักนั้นง่ายกว่า ถ้าหากมีไขมันมากกว่า

ดังนั้น ไอศกรีมที่ไม่ใช่นมจึงเป็นผลิตภัณฑ์ปกติ ไม่ใช่ทั้งหมดโดยไม่มีนม แต่ตำแหน่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ไม่มีดีหรือแย่กว่า ไอศกรีมที่ไม่ใช่นม จะใช้น้ำมันพืชเติมไฮโดรเจน โดยใช้นมผงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากมีกรดไขมันทรานส์อยู่เป็นจำนวนมาก อันที่จริงสิ่งนี้ทำให้ครีมที่ไม่ใช่นม ทำให้เกิดความสับสนกับครีมเทียมที่ไม่ใช่นม

ไขมันที่ไม่ใช่นมไม่ใช่ครีมเทียม แต่หมายถึงน้ำมันที่ได้จากพืช ครีมเทียมที่ไม่ใช่นมที่พบมากที่สุดคือ คอฟฟี่เมต เพราะน้ำมันพืชจะผลิตกรดไขมันทรานส์ ในกระบวนการไฮโดรจิเนชันบางส่วน เพราะน้ำมันพืชที่ไม่เติมไฮโดรเจน หรือเติมไฮโดรเจนเต็มที่ เพราะจะไม่มีกรดไขมันทรานส์ ครีมเทียมที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์จากนม ยังสามารถได้รับไขมันทรานส์ซึ่งเป็นศูนย์การควบคุมกระบวนการผลิต

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > โรคไต หรือยูรีเมีย ความแตกต่างของอาการแต่ละระยะ