โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเเนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงเเนวทางการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน