โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

บุญมอบของกินข้าวสารอาหารเเห้งให้ นักเรียนยากจน

วันที่ 7กรกฏาคม 2563 ได้มาซื้อข้าวเพื่อจะไปทำบุญมอบของกินข้าวสารอาหารเเห้งให้ นักเรียนยากจนจำนวน 20 กระสอบๆละ 15 กิโลกรัม กระสอบละ 320 บาท จำนวนเงิน 6,400 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนาขุนแสน มารับนำไปแจกเด็กนักเรียน ขอให้บุญกุศลนำพาครอบครัวผู้ใจบุญที่ทำในครั้งนี้เจริญรุ่งเรือง มีความสุขตลอดไป

วันที่ 7กรกฏาคม วันที่ 7กรกฏาคม