โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานวิชาการเเละงานเเนะเเนว ได้เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานวิชาการเเละงานเเนะเเนว ได้เข้าแนะแนวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์