โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ราคายา ที่ใช่ในการรักษาโรคต่าง ต้องใช้เงินมากขนาดไหน

ราคายา สำหรับยาที่จดสิทธิบัตรและยา ที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ การสร้างกลไกการเจรจาราคายาแบบเปิดโปร่งใส และหลายฝ่ายเป็นมาตรการสำคัญ ที่จะปฏิรูประบบการแพทย์ และสุขภาพให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ภาระค่ายาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ ได้มีการประกาศผลการเจรจาราคายาแห่งชาติ ชุดแรกต่อสาธารณชน ได้แก่ทีโนโฟเวียร์ การรักษาทางเลือกแรก สำหรับโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง และการรักษาเป้าหมาย สำหรับมะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็กช เมื่อเทียบกับราคารับซื้อ ของโรงพยาบาลของรัฐก่อนหน้านี้ ราคาของยาที่ต่อรองไว้ทั้ง 3 รายการได้ลดลงมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใกล้เคียงกับราคาของประเทศเพื่อนบ้าน

โรคตับอักเสบบีเรื้อรังหมายถึง ผู้ที่มีผลบวกต่อแอนติเจน บนพื้นผิวตับอักเสบบี ระยะของโรคนานกว่า 6 เดือน หรือวันที่เริ่มมีอาการไม่ชัดเจน และอาการทางคลินิก ของโรคตับอักเสบเรื้อรัง โรคตับอักเสบบีเรื้อรังเป็นสาเหตุหลัก ของโรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ดังนั้นการรักษาด้วยไวรัสอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

ยารับประทานบรรทัดแรก ที่แนะนำโดยองค์การอนามัยโลก และแนวทางล่าสุดของประเทศ สำหรับการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง คือทีโนโฟเวียร์ เป็นยาที่จดสิทธิบัตร ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ก่อนที่จะเจรจาต่อรองเป็นประมาณ 1,500 บาท และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน หลังจากที่การเจรจาต่อรอง ที่ถูกลดลงไปประมาณ 490 บาท เอ็นทีคาเวียร์ ยาวิจัยดั้งเดิมที่ผ่านระยะเวลาสิทธิบัตร ปัจจุบันมีราคายาเฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 820 บาท

ราคายา

ดังนั้นมะเร็งปอดระยะแรก เป็นเนื้องอกมะเร็งชนิดหนึ่ง และอุบัติการณ์ของมะเร็ง นั้นจัดเป็นอันดับหนึ่ง ในกลุ่มเนื้องอกร้าย มะเร็งปอดชนิดเซลล์ ไม่เล็กมีสัดส่วนประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของมะเร็งปอดทั้งหมด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของประชาชนอย่างร้ายแรง

มีการใช้ปัจจัยการเจริญเติบโต ของเนื้องอกผิวหนัง การกลายพันธุ์ที่มีความสำคัญ ในระดับโมเลกุลยา เป้าหมายดังกล่าว ค่ายาเฉลี่ยต่อเดือน ก่อนการเจรจาอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท และค่ายาเฉลี่ยต่อเดือน หลังการเจรจาลดลงเหลือประมาณ 5,500 บาท ค่ายาเฉลี่ยรายเดือนของจีฟิทินิบ ก่อนการเจรจาอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท และค่ายาเฉลี่ยต่อเดือน หลังจากการเจรจาลดลงเหลือประมาณ 7,000 บาท

ในเดือนตุลาคม 2558 ด้วยความเห็นชอบของสภาแห่งรัฐ รวมทั้งการวางแผนครอบครัวและสุขภาพ ได้จัดตั้งระบบการประชุม ร่วมระหว่างรัฐมนตรี เพื่อเจรจา ราคายา จัดผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดแยก สถานะของยาที่จดสิทธิบัตร และการผลิตเฉพาะอย่างครอบคลุม ยาร่วมกับการสาธารณสุข และการป้องกันและรักษาโรคที่สำคัญ

กำหนดยากลุ่มแรกที่มีการเจรจา จัดตั้งทีมเจรจา กำหนดขั้นตอน และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง และกำหนดกลไกการทำงาน ในการเจรจา และกำกับดูแลไปพร้อมๆกัน ปลายเดือนพฤศจิกายน การเจรจาราคายาแห่งชาติชุดแรก ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ทีมเจรจาได้ดำเนินการเจรจาหลายรอบ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไวรัสตับอักเสบบี และยาสิทธิบัตรมะเร็งปอด ชนิดไม่ใช่เซลล์ขนาดเล็ก

ในกระบวนการนี้ เราให้ความสำคัญ กับความพยายามร่วมกัน ของนโยบายของแผนก ให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และร่วมกันส่งเสริมการเจรจาต่อรอง บริษัทที่เกี่ยวข้องได้พยายาม ที่จะบรรลุผลการเจรจาร่วมกัน และได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายด้วยทัศนคติเชิงบวก ของความร่วมมือ และความสำนึกในความรับผิดชอบ ต่อสังคมที่แข็งแกร่ง

ปัจจุบันไวรัสตับอักเสบ ยังคงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญ ในการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ และภาระโรคก็หนักมาก มีข้อบ่งชี้ที่หลากหลาย สำหรับการรักษาผู้ป่วย โรคตับอักเสบบีเรื้อรัง มีความปลอดภัยที่ดี สำหรับหญิงตั้งครรภ์ และสามารถใช้สำหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง ที่ดื้อยาได้หลายราย

ยาที่เป็นเป้าหมาย สามารถปรับปรุงความแม่นยำ และยืดอายุการอยู่รอด ของผู้ป่วยมะเร็งปอด ชนิดเซลล์ไม่เล็ก ที่ตรงตามข้อบ่งชี้ การเจรจานำร่องมีการเริ่มต้นที่ดี โดยมีความคืบหน้า และผลลัพธ์ที่สำคัญ ความพร้อมและความสามารถ ในการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยโรคตับอักเสบบี และมะเร็งปอดก็ดีขึ้นด้วย ประชาชนคือผู้รับผลประโยชน์รายใหญ่ที่สุด นี่เป็นการพิสูจน์อย่างเต็ม ที่ว่าการตัดสินใจ ของคณะกรรมการกลางและสภาแห่งรัฐ ในการจัดตั้งกลไกการเจรจาราคายาแห่งชาติ นั้นถูกต้องครบถ้วน

 


บทความอื่นที่น่าสนใจ > ติ่งเนื้อโพลิป การอักเสบของถุงน้ำดี และสาเหตุของรอยโรค