โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดนาขุนแสน(แกละประชานุกูล)

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2526
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2521
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2551
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2552
buildinga5 อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2552
buildinga6 อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2558
buildinga7 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.202/26
ปีที่สร้าง 2526
buildinga8 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
buildinga9 ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2522
buildinga10 ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2550
buildinga11 หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2551
buildinga12 ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2538
buildinga13 รั้ว
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2549