โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ที่ได้สอนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน เเละร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียน

ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ที่ได้สอนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวบ้าน เเละร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับนักเรียน

ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ ขอบคุณวิทยากรรับเชิญ