โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านนาขุนแสน ตำบล สวนผึ้ง อำเภอ สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี 70180

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

032 240189

การสูบบุหรี่ เปิดเผยสเปกตรัมของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นพฤติกรรมที่สามารถเสพติดได้ทั้งทางร่างกายและทางสังคม ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สารที่เป็นอันตรายในควันบุหรี่ สามารถนำไปสู่การเจ็บป่วยได้หลากหลาย ส่งผลต่อแทบทุกระบบในร่างกาย ตั้งแต่โรคระบบทางเดินหายใจไปจนถึงความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง ความเชื่อมโยงระหว่างการสูบบุหรี่กับการเจ็บป่วยนั้น เป็นที่ยอมรับกันดีอยู่แล้ว

บทความนี้ เจาะลึกสเปกตรัมของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ โดยเน้นถึงสภาวะสุขภาพเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาสูบ พยาธิสรีรวิทยาของยาสูบ และความเร่งด่วนในการป้องกันและเลิกบุหรี่ โรคระบบทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุหลักของโรคระบบทางเดินหายใจหลายชนิด ที่ส่งผลต่อปอดและทางเดินหายใจ ความเจ็บป่วยเหล่านี้ทำให้การทำงานของปอดบกพร่อง ส่งผลให้หายใจลำบาก คุณภาพชีวิตลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคปอดแบบก้าวหน้า ที่มีลักษณะเป็นหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง สารระคายเคืองในควันบุหรี่จะลุกเป็นไฟและทำลายทางเดินหายใจ ทำให้ทางเดินแคบลงและหายใจลำบาก ปอดอุดกั้นเรื้อรังส่งผลให้เกิดอาการไอ หายใจมีเสียงหวีด หายใจถี่ และความจุปอดลดลง โรคมะเร็งปอด การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งปอด ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนใหญ่

สารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ทำลายเซลล์เยื่อบุปอด ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตอย่างควบคุมไม่ได้ มะเร็งปอดมักได้รับการวินิจฉัยในระยะลุกลาม ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีและมีตัวเลือกการรักษาที่จำกัด การติดเชื้อทางเดินหายใจ การสูบบุหรี่ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอลงในการต่อสู้กับการติดเชื้อ ทำให้บุคคลมีความไวต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น โรคปอดบวมและโรคหลอดลมอักเสบ

การป้องกันทางเดินหายใจที่ถูกบุกรุกอาจส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยที่รุนแรง และต้องพักฟื้นเป็นเวลานาน ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด การใช้ยาสูบเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลต่อหัวใจและหลอดเลือด ภาวะเหล่านี้อาจนำไปสู่อาการหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมองและเหตุการณ์อื่นๆที่คุกคามชีวิตได้ โรคหลอดเลือดหัวใจ

การสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบตันและจำกัดการไหลเวียนของเลือดไปยังหัวใจ ภาวะนี้เรียกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจวายและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน สารเคมีในควันบุหรี่ทำลายหลอดเลือด และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดซึ่งนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นเมื่อการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองหยุดชะงัก

ทำให้สมองเสียหายและทำให้การทำงานของสมองและร่างกายบกพร่อง โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย การสูบบุหรี่ ยังส่งผลต่อหลอดเลือดที่แขนขา ซึ่งนำไปสู่โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ภาวะนี้ทำให้การไหลเวียนของเลือดไปยังขาและเท้าลดลง ส่งผลให้มีอาการปวด ชา และเคลื่อนไหวไม่สะดวก ควันบุหรี่มีสารก่อมะเร็งมากมาย ที่สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้หลายชนิด นอกเหนือจากมะเร็งปอด มะเร็งช่องปาก

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งในช่องปาก รวมถึงมะเร็งที่ส่งผลต่อปาก ริมฝีปาก ลิ้น และลำคอ สารเคมีในยาสูบสามารถทำลาย DNA ในเซลล์ในช่องปาก ซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเนื้องอกมะเร็ง มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ควันบุหรี่มีสารเคมีที่ขับออกทางระบบปัสสาวะ เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมีผลการรักษาที่แย่กว่าผู้ไม่สูบบุหรี่

มะเร็งตับอ่อน การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของมะเร็งตับอ่อน ซึ่งเป็นหนึ่งในมะเร็งรูปแบบที่อันตรายที่สุด สารก่อมะเร็งในควันบุหรี่สามารถทำลายตับอ่อน ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาของเซลล์มะเร็ง ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร การใช้ยาสูบสามารถนำไปสู่ปัญหาระบบทางเดินอาหาร ซึ่งส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร แผลในกระเพาะอาหาร การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร

ซึ่งเป็นแผลที่เจ็บปวดที่เกิดขึ้นในเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือส่วนแรกของลำไส้เล็ก โรคโครห์น การสูบบุหรี่อาจทำให้อาการของโรคโครห์นรุนแรงขึ้น ซึ่งเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังที่ทำให้เกิดการอักเสบ และระคายเคืองในทางเดินอาหาร โรคกระดูกพรุน การสูบบุหรี่อาจทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลง และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่มีลักษณะเฉพาะของกระดูกที่เปราะบางและเปราะบาง

ปัญหาอนามัยการเจริญพันธุ์ การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพการเจริญพันธุ์ และอาจนำไปสู่ปัญหาการเจริญพันธุ์ ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ และความพิการแต่กำเนิด ภาวะมีบุตรยาก การสูบบุหรี่อาจทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ในผู้ชายและผู้หญิงแย่ลง โดยส่งผลต่อระดับฮอร์โมนและทำให้คุณภาพของสเปิร์มและไข่ลดลง ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงสูงต่อการแท้งบุตร คลอดก่อนกำหนด และทารกน้ำหนักแรกเกิดต่ำ

การสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ สามารถนำไปสู่ปัญหาด้านพัฒนาการ และปัญหาสุขภาพระยะยาวของเด็ก ข้อบกพร่องแต่กำเนิด การได้รับควันบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์เพิ่มความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด รวมถึงปากแหว่งเพดานโหว่ หัวใจพิการ และพัฒนาการผิดปกติ โรคเบาหวานและความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม การสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 และความผิดปกติของการเผาผลาญ

ความต้านทานต่ออินซูลิน การสูบบุหรี่อาจทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน ซึ่งเป็นสภาวะที่เซลล์ของร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง และการพัฒนาของโรคเบาหวาน โรคอ้วน การสูบบุหรี่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของเมแทบอลิซึม ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มน้ำหนักและโรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน และความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม

ภาวะสุขภาพจิต การสูบบุหรี่ยังเชื่อมโยงกับสภาวะสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้า นิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดในยาสูบอาจส่งผลต่อเคมีในสมอง และนำไปสู่การพัฒนาความผิดปกติทางสุขภาพจิต การสูบบุหรี่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความวิตกกังวล และภาวะซึมเศร้า และบุคคลที่มีภาวะเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะสูบบุหรี่

การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ต้องใช้แนวทางที่ครอบคลุมซึ่งกล่าวถึงปัจจัยทางสังคม พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ยาสูบ นโยบายการควบคุมยาสูบ การใช้และเสริมสร้างนโยบายควบคุมยาสูบ เช่น การเพิ่มภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบ การใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ และการจำกัดการโฆษณายาสูบ สามารถกีดกันการเริ่มสูบบุหรี่และกระตุ้นให้เลิกสูบบุหรี่

อ่านต่อได้ที่ >> โรคกักตุน อธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้ในการปล่อยวางเพื่อหลีกเลี่ยงโรคต่างๆ